Qui som
Serveis
  Sanitaris
  Protecció d'incendis
  Aire condicionat / Ventilació
  Instal·lacions d'aigua
  Instal·lacions de gas
  Energia solar
  Instal·lacions elèctriques
  Calefacció
Les nostres marques
Localització
Consulta la Política de Privacitat

INSTAL·LACIONS RAX va ser fundada l’any 1991 per 4 germans. Des d’aleshores la nostra empresa ha centrat la seva activitat en instal·lacions noves i en millores de: fontaneria, electricitat, calefacció i refrigeració.

Encara que puguem semblar una empresa jove, la nostra activitat es remunta ja a quatre generacions. És aquest llarg bagatge en el sector i els coneixements passant primer pel nostre avi Julià Graells Parera, fent reparacions elèctriques. Però, el que més li agradava, era fabricar i reparar ell sol ràdios domèstiques. Com a curiositat a destacar, va ser qui es va encarregar de canviar l’enllumenat d’Esparreguera que en aquella època encara era de gas, per fer-la elèctricament.

Durant molts anys va ser l’encarregat de portar el manteniment de les instal·lacions d’aigua de la Comunitat Minera d’Olesa de Montserrat. El relleu d’aquest manteniment el va continuar el nostre pare l’Agustí Valls Canals que durant molts anys havia sigut el seu ajudant i en l’actualitat ho realitzem nosaltres les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, tal com feien les altres generacions. El nostre pare també feia reparacions elèctriques i d’aigua per la gent del poble. I així ... ha passat de generació en generació, de pares a fill i a néts, això ens atorga la barreja de modernitat i experiència que requereix el tipus d’empresa com la nostra.

Ens hem dedicat plenament a l’usuari particular, seguit de petit comerç, industries i constructors, realitzant tot tipus d’instal·lacions noves, reformes, reparacions i manteniments de les que ampliem al final d’aquesta presentació i que destaquem principalment:

Fontaneria
Electricitat
Refrigeració (aires condicionats)
Calefaccions: Gas Natura, Gasoil, Propà, Pallets
Previsió i control higiènicosanitari d’instal·lacions de risc davant la Legionel·la
Protecció d’incendis
Energia Solar

Amb l’afany de millorar cada dia i poder oferir als nostres clients el millor servei, hem anat incorporant noves activitats al nostre negoci. A més constantment estem formant als nostres operaris en les darreres tècniques i avenços ja sigui en el treball, en obra o administratiu, adequant-nos a les noves necessitats de cada moment així com en la formació de la prevenció laboral.

Les últimes incorporacions que també ens agradaria comentar són:

Som col·laboradors de Nedgia Catalunya SA (Gas Natural)
Som mantenidors oficials de les calderes i aparells solars ACV
Tenim accés al Registre d’Instal·lacions de Telecomunicacions
Realitzem treballs verticals, disposem del material necessari i homologat per aquesta tasca: arnès, cordes, politges, etc..
Tenim una amplia disponibilitat de qualsevol marca del mercat a petició del client i segons les seves necessitats en qualsevol aparell a instal·lar ja sigui per aires acondicionats, calderes, electrodomèstics, ...
Realitzem contractes de manteniment amb les periodicitats necessàries o les que se’ns demani, ja sigui per compliment o necessitat per qualsevol de les instal·lacions comentades entre d’altres.
Disposem d’un mòdul informàtic especial per als serveis de manteniment, inclòs en el nostre programa habitual de gestió y comptabilitat, creat per l’empresa TELEMATEL. Aquest mòdul crea, planifica i controla totes les revisions i equips contractats per al nostre client, el que incrementa la qualitat de la prestació del servei amb rapidesa i eficàcia (adjuntem informació del propi mòdul de Serveis i Manteniment).
Des de l’any 2003 la nostra empresa ha aplicat la NORMA ISO 9001:2008, i ha tingut el certificant vigent fins l’any 2015, però degut a la crisis patida en el nostre sector i en la nostra pròpia empresa, es va decidir no renovar aquest certificat, però seguim aplicant aquesta norma a tots els nostres procediments d’aplicació diària i així mateix seguim mantenint les auditories internes.
Disposem d’un servei dins el nostre horari de treball per emergències en la que donem una resposta immediata o urgent segons les necessitats que el client desitgi contractar.
No tanquem per vacances, amb la qual cosa podem donar un servei mínim en aquests períodes.
Disposem de més de 1800 eines de treball enumerades a disposició dels treballadors per a la realització dels serveis que prestem i 11 vehicles de propietat.
Tenim 2 magatzems amb més de 4.000 articles necessaris per cobrir els serveis mínims.

De les instal·lacions que realitzem i que han estat comentades en la presentació, detallem com a més destacats els següents serveis:

 • Manteniment en la xarxa i dipòsits d’Olesa de Montserrat sota la direcció de la companyia d’aigua COMUNITAT MINERA OLESANA, SCCL
 • Instal·lació, reparació o reformes de tot tipus de canonada: plom, ferro, coure, plàstic, Polietilè, Saiplen, Retube, Wisbord, , Gladiator, etc..
 • Instal·lacions i manteniment de bombes de pressió tant per a particulars com per a industries.
 • Manteniment d’equipaments esportius d’Olesa, Esparreguera i Abrera (bombes, canonades, averies en general, incidències, controls, etc..
 • Instal·lacions comunitàries
 • Bateries de Comunitats

 • Instal·lacions ja siguin interiors o exteriors, en: habitatges, pisos, indústries, naus, pàrquings, locals, comunitats, jardins, rètols, etc..
 • Certificats, butlletins així com els tràmits en cas necessari.
 • Contractes de manteniments elèctrics de baixa tensió anuals per: Comunitats de veïns, pàrquing, industries, bars, etc.. que així ho necessitin.
 • Implicació directa o conjunta amb TÜV Rheinland, Bureau Beritas o qualsevol EIC (entitat d’inspecció i control), quan així ens ha sigut requerit per els nostres clients per tal de solucionar qualsevol defecte elèctric en les instal·lacions de baixa tensió.
 • Instal·lacions de telecomunicacions

Aires condicionats amb o sense bomba de calor, Split paret, cassette sostre o conductes, tant a nivell particular com per a indústries (oficines, naus, etc..)

 • Instal·lacions noves
 • Traslladem màquines
 • Canvis en els recorreguts
 • Pre-instal·lacions
 • Manteniment: revisió de pressió, control de consum, comprovació de la temperatura, verificació del funcionament, neteja de filtres
 • Desinfecció de bacteris
 • Càrrega de gas o recuperació de gas i trasllat per a la seva destrucció.

 • Tramitació d’altes per el subministrament de Gas Natural
 • Certificats o butlletins així com el tràmit en cas necessari.
 • Instal·lació de calefacció ja sigui per Gas Natural, Gasoil, Propà o Pallets
 • Subministrament i instal·lació d’aparells gasodomèstics
 • Posta en marxa de calderes
 • Manteniments de calderes: Gas natural, Gasoil, Propà o Pallets
 • Transformació de calderes de Gasoil a Gas Natural o a la inversa
 • Reparacions diverses en instal·lacions de calefacció

 • Realitzem manteniment en compliment amb la normativa RITE mitjançant contractes ja sigui mensual, trimestral, semestral, anual segons les necessitats que requereixi de cada client. Actualment realitzem aquest servei principalment en: centres aquàtics i esportius (pavellons, piscines) escoles, llar d’infants, residències, ...

 • Realitzem tot tipus d’instal·lacions noves, reparacions i manteniment ja sigui en: la xarxa de la via publica, naus, locals, pàrquings, comunitats i usuaris particulars
 • Instal·lacions: Hidrants columna seca i soterrats, armaris bies (mànega), extintors de pols o neu carbònica, alarma d’incendis, detector de CO2, foc o fum i Splinguers.

 • ENERGIA SOLAR TÉRMICA

  Escalfament de fluids amb l'energia solar mitjançant sistemes de col·lectors cada cop més perfectes. Amb les noves tecnologies, aquest escalfament de fluids es poden dirigir a posteriori a diverses necessitats: aigua calenta sanitària (habitacles), aigua calenta industrial i climatització tant en la seva faceta de calefacció com de refrigeració.

  Per exemple, amb aquest sistema podem satisfer, amb garantida viabilitat econòmica, les necessitats de ACS entre un 60% i un 80%, de calefacció central entre un 30% i un 40%, i de climatització de piscines cobertes/descobertes entre un 50% i un 70%.

  La ràpida amortització de les instal·lacions d'aquest tipus i la seva posterior rendibilitat via estalvi és cada vegada més intensa degut a l'actual i previsible ràpid augment dels preus de les fonts d'energia convencionals (gas, electricitat, gas-oil, etc.).

   

 • ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA (particulars)

  Qualsevol pot produir energia solar. És possible generar electricitat a través de l'energia solar en cada teulada, en cada superfície o participant en instal·lacions.

  L'energia solar és una forma moderna de generar electricitat: renovable, econòmica, neta i respectuosa amb el medi ambient, ja que no consumeix combustible amb emissions de gasos, CO2 o altres substàncies nocives.

  Amb prou feines requereix manteniment després de la seva posta en marxa. A més, els mòduls solars són robustos i el seu desgast o degradació es molt baixa, donant unes durabilitats molt elevades.

  Les instal·lacions foto voltaiques tenen una llarga garantia de potència. En relació a la seva llarga vida útil s'amortitzen en poc temps.

  Gràcies a la tecnologia modular, les instal·lacions d'energia solar s'adapten de manera flexible a les diverses exigències de potència i poden ampliar-se a voluntat.

  L'electricitat es produeix de forma descentralitzada i permet una total independència de les centrals elèctriques.

  L'energia solar crea una consciència energètica: la producció pròpia d'electricitat en la teulada contribueix a un consum energètic moderat.

  L'energia solar augmenta la qualitat de vida: és satisfactori saber que s'està produint electricitat neta sense danyar el medi ambient.

  L'energia solar dóna seguretat: l'energia solar és il·limitada i està disponible en totes parts. Supera de sobres les necessitats de tota la població mundial.

  El Sol és una font d'energia pacífica. Tant al Nord com al Sud, tant el ric com el pobre, tots disposem del Sol. L'energia solar no origina guerres, contràriament del petroli, el gas, l'urani o el carbó.

Agraïm la seva atenció, atentament.

INSTAL·LACIONS RAX, SCCL

 

disseny: iriades comunicación