Qui som
Serveis
  Sanitaris
  Protecció d'incendis
  Aire condicionat / Ventilaci√≥
  Instal·lacions d'aigua
  Instal·lacions de gas
  Energia solar
  Instal·lacions elèctriques
  Calefacció
Les nostres marques
Localització
Consulta la Política de Privacitat

  ENERGIA SOLAR

QUÈ ÉS
El consum d'energia suposa un cost anual elevat per qualsevol activitat. Aquest alt cost econòmic pot ser racionalitzat i reduït sense que això suposi una disminució de la qualitat dels serveis oferts.

La millora de l'eficàcia energètica i estalvi en les dependències i instal·lacions suposa un repte i una oportunitat, doncs contribuirà a reduir les emissions de CO2, el compliment del protocol de Kyoto, i a disminuir la dependència de les importacions de petroli, suposant a més una aportació decidida per un us més racional i eficient de l'energia.


ENERGIA SOLAR TÉRMICA
Antiga aplicació del Sol. Calentament de fluids amb l'energia solar mitjançant sistemes de col·lectors cada cop més perfectes. Amb les noves tecnologies, aquest calentament de fluids es poden dirigir a posteriori a diverses necessitats: aigua calenta sanitària (habitacles), aigua calenta industrial i climatització tant en la seva faceta de calefacció com de refrigeració.

Per exemple, amb aquest sistema podem satisfer, amb garantitzada viabilitat econòmica, les necesistats de ACS entre un 60% i un 80%, de calefacció central entre un 30% i un 40%, i de climatització de piscines cobertes/descobertes entre un 50% i un 70%.

La ràpida amortització de les instal·lacions d'aquest tipus i la seva posterior rendibilitat via estalvi és cada vegada més intensa degut a l'actual i previsible ràpid augment dels preus de les fonts d'energia convencionals (gas, electricitat, gas-oil, etc.).


ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA (particulars)

Qualsevol pot produir energia solar. És possible generar electricitat a través de l'energia solar en cada teulada, en cada superfície o participant en instal·lacions.

Les instal·lacions foto voltaiques són subvencionades per l'Estat i aporten diners.

L'energia solar és una forma moderna de generar electricitat: renovable, econòmica, neta i respectuosa amb el medi ambient, ja que no consumeix combustible amb emissions de gasos, CO2 o altres substàncies nocives.

Amb prou feines requereix manteniment després de la seva posta en maxa. A més, els mòduls solars són robustos i no es desgasten.

Les instal·lacions foto voltaiques tenen una llarga garantia de potència. En relació a la seva llarga vida útil s'amortitzen en poc temps.

Gràcies a la tecnologia modular, les instal·lacions d'energia solar s'adapten de manera flexible a les diverses exigències de potència i poden ampliar-se a voluntat.

L'electricitat es produeix de forma descentralitzada i permet una total independència de les centrals elèctriques.

L'energia solar crea una consciència energètica: la producció pròpia d'electricitat en la teulada contribueix a un consum energètic moderat.

L'energia solar augmenta la qualitat de vida: és satisfactori saber que s'està produint electricitat neta sense danyar el medi ambient.

L'energia solar dona seguretat: l'energia solar és il·limitada i està disponible en totes parts. Supera de sobres les necessitats de tota la població mundial.

El Sol és una font d'energia pacífica. Tant el Nord com el Sud, tant el ric com el pobre, tots disposem del Sol. L'energia solar no origina guerres, contràriament del petroli, el gas, l'urani o el carbó.

 

disseny: iriades comunicación